Web4

2,500,000₫
Hàng năm
 • 400 MB Disk
 • 20 Trang
 • 200 Bài viết
 • 20 Dịch vụ
 • Bảng điều kiển
 • Thành viên
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Câu hỏi

Khi bạn chọn gói này, các chuyên gia của chúng tôi sẽ thiết kế giao diện ban đầu giúp bạn. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin ban đầu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ thiết kế miễn phí ban đầu cho bạn, tối đa 4 trang gồm: Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Liên hệ

Chúng tôi sẽ thiết kế dựa trên dữ liệu và ý kiến, mong muốn của bạn trên hệ thống của chúng tôi với các thành phần có sẵn.

Chuẩn bị tất cả tài liệu, hình anh liên quan đến công ty của bạn hoặc dự án bạn muốn đưa lên website và gửi cho chúng tôi

Có, chúng tôi hỗ trợ tùy biến màu sắc theo website theo mong muốn của bạn.

Không, bạn phải sử dụng những bố cục có sẵn, chúng tôi không hỗ trợ thay đổi bố cục của các mục này, tuy nhiên trong tương lai chúng tôi có thể phát hiển nó.