home-img.png

Đơn giản & nhanh chóng

Giải pháp tạo & quản lý website đơn giản dễ sử dụng

OXO

Lý do chọn

Dịch vụ cao cấp với chi phí thấp, đơn giản & dễ sử dụng

Đơn giản & dễ sử dụng

Cho phép bạn tự thiết kế website một cách nhanh chóng

Dịch vụ hỗ trợ

Hỗ trợ & hướng dẫn sử dụng từ các chuyên gia

Chi phí thấp

Dịch vụ chất lượng cao nhưng chi phí thấp giúp bạn tiếp thị hiệu quả hơn

how-it-work1646564714.png

Cách hoạt động

Giao diện tùy biến

Thiết kế giao diện theo phong cách bạn muốn, bên dưới là một số mẫu chúng tôi đã thiết kế để bạn tham khảo

Bảng giá

Dịch vụ cao cấp với chi phí thấp, chúng tôi cung cấp 3 tùy chọn thanh toán

Web7

3,990,000₫/lt
 • 10 Trang
 • 104 Bài viết
 • 5 Dịch vụ
 • 700 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Web9

9,900,000₫/lt
 • 999 Trang
 • 9999 Bài viết
 • 999 Dịch vụ
 • 9000 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Các Gói & Giá
 • Quản lý Đơn hàng
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Yêu cầu Hỗ trợ
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Bản tin
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Web4

2,500,000₫/yr
 • 20 Trang
 • 200 Bài viết
 • 20 Dịch vụ
 • 400 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Thành viên
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Web6

3,500,000₫/yr
 • 50 Trang
 • 500 Bài viết
 • 50 Dịch vụ
 • 600 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Các Gói & Giá
 • Quản lý Đơn hàng
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống

Web1

50,000₫/mo
 • 8 Trang
 • 8 Bài viết
 • 8 Dịch vụ
 • 100 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Các Gói & Giá
 • Quản lý Đơn hàng
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Yêu cầu Hỗ trợ
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Bản tin
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

WebFree

0₫/mo
 • 1 Trang
 • 5 Bài viết
 • 5 Dịch vụ
 • 50 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Biểu mẫu
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Khách hàng đánh giá

Liên hệ với chúng tôi

 • Qua Email

  Bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ web@haoquangviet.com
 • Qua điện thoại

  Gọi chúng tôi ở số +842877796009-5
 • Văn phòng

  Tới văn phòng của chúng tôi 208 Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh
Accept File Type: doc,docx,jpg,jpeg,png,txt,pdf
011646739764.png

Các câu hỏi