home-img.png

Đơn giản & nhanh chóng

Giải pháp tạo & quản lý website đơn giản dễ sử dụng

OXO

Lý do chọn

Dịch vụ cao cấp với chi phí thấp, đơn giản & dễ sử dụng

Đơn giản & dễ sử dụng

Cho phép bạn tự thiết kế website một cách nhanh chóng

Dịch vụ hỗ trợ

Hỗ trợ & hướng dẫn sử dụng từ các chuyên gia

Chi phí thấp

Dịch vụ chất lượng cao nhưng chi phí thấp giúp bạn tiếp thị hiệu quả hơn

how-it-work1646564714.png

Cách hoạt động

Bảng giá

Dịch vụ cao cấp với chi phí thấp, chúng tôi cung cấp 3 tùy chọn thanh toán

Web7

3,990,000₫/lt
 • 10 Trang
 • 104 Bài viết
 • 5 Dịch vụ
 • 700 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Web9

9,900,000₫/lt
 • 999 Trang
 • 9999 Bài viết
 • 999 Dịch vụ
 • 9000 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Các Gói & Giá
 • Quản lý Đơn hàng
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Yêu cầu Hỗ trợ
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Bản tin
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Web4

2,500,000₫/yr
 • 20 Trang
 • 200 Bài viết
 • 20 Dịch vụ
 • 400 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Thành viên
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Web6

3,500,000₫/yr
 • 50 Trang
 • 500 Bài viết
 • 50 Dịch vụ
 • 600 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Các Gói & Giá
 • Quản lý Đơn hàng
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống

Web1

50,000₫/mo
 • 8 Trang
 • 8 Bài viết
 • 8 Dịch vụ
 • 100 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Nhiều tài khoản Quản trị
 • Thành viên
 • Các Gói & Giá
 • Quản lý Đơn hàng
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Yêu cầu Hỗ trợ
 • Bài viết
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Bản tin
 • Biểu mẫu
 • Gói đăng ký của tôi
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

WebFree

0₫/mo
 • 1 Trang
 • 5 Bài viết
 • 5 Dịch vụ
 • 50 MB Disk
 • Bảng điều kiển
 • Dịch vụ
 • Trang
 • Lời Nhận xét
 • Thương hiệu
 • Biểu mẫu
 • Tên miền Tùy chỉnh
 • Thiết lập Hiện thị
 • Cấu hình hệ thống
 • Ngôn ngữ

Khách hàng đánh giá

Liên hệ với chúng tôi

 • Qua Email

  Bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ web@haoquangviet.com
 • Qua điện thoại

  Gọi chúng tôi ở số +842877796009-5
 • Văn phòng

  Tới văn phòng của chúng tôi 208 Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh
Accept File Type: doc,docx,jpg,jpeg,png,txt,pdf
011646739764.png

Các câu hỏi